Onze service

Service
Annuleren
Recht op retourneren
Standaard garantie
Klachten melden
Terug naar het overzicht

 Service
 
Bij Nicehotbikini.nl kunt u rekenen op een snelle en correcte service. U kunt op werkdagen de klantenservice bereiken van 09:00 tot 17:30 op telefoonnummer 06-16686770

U kunt ons natuurlijk ook ten aller tijden bereiken per email,we proberen u op werkdagen binnen 5 uur te beantwoorden.

info@nicehotbikini.nl

 Annuleren:
 
Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kosteloos. Annuleert u de bestelling, nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren. Indien Nicehotbikini.nl reeds een betaling van u heeft ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan u terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht (alleen als u de bestelling aan de deur weigert en ongeopend laat meenemen door de bezorger).

 Recht op retourneren: (afkoelingsperiode)
 
U heeft een afkoelingsperiode van 14 werkdagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten. U dient dit binnen deze 14 dagen aan ons schriftelijk, of via email, te melden. Na aanmelding heeft u 14 dagen de gelegenheid om het product te retourneren. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Zie voor meer informatie artikel 6.3 van onze algemene voorwaarden.

Wilt u de gehele bestelling retourneren? Reeds in ontvangst genomen artikelen dient u terug te sturen naar onderstaand retouradres. Nicehotbikini.nl zal de gehele aankoopsom, inclusief de berekende verzendkosten aan u terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor uw rekening.

Ook bij het retourneren van een deel van uw bestelling zijn de verzendkosten voor uw rekening. De aankoopsom van het door u geretourneerde deel van de bestelling zal aan u worden teruggestort. Verzendkosten worden in dat geval niet gerestitueerd. Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan Nicehotbikini.nl kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden.

Opmerking:

De volgende items kunnen niet terug gezonden worden.

1. Items waarvan de kaartjes zijn verwijderd
2. Items die ruiken naar sigaretten rook of parfum
3. Items met vlekken
4. Items niet in de originele verpakking

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit België dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.

Retouradres:
Nicehotbikini.nl
Koningin Emmastraat 8
5171 GT Kaatsheuvels
Nederland

Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Nicehotbikini.nl heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 30 dagen aan u terugbetaald. Download hier het retour/ruil formulier. Download hier het retour/ruil formulier.

 Standaard Garantie:
 
Nicehotbikini.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
De garantietermijn van Nicehotbikini.nl is geldig voor 90 dagen. Nicehotbikini.nl is echter nimmer verantwoordelijk
voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Nicehotbikini.nl deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Nicehotbikini.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Nicehotbikini.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door Nicehotbikini.nl gegrond worden bevonden, zal Nicehotbikini.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Nicehotbikini.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Nicehotbikini.nl tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Nicehotbikini.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Nicehotbikini.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Nicehotbikini.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

Deze garantie geldt niet indien:

A) Zolang de afnemer jegens Nicehotbikini.nl in gebreke is.
B) De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
C) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Nicehotbikini.nl zijn behandeld.
D) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Condities:
1.Voordat er producten retour gezonden worden dienen wij eerst op de hoogte te worden gesteld.
2.Onze garantie is niet geldig voor schade aan producten ontstaan door onzorgvuldig gebruik.
3.Retourneren moet geschieden binnen 14 dagen met de bijgevoegde rekening.
4.Ongefrankeerde pakketen worden door ons geweigerd.
5.De kosten voor het retourneren worden niet gedragen door Nicehotbikini.nl maar door de klant.

 Klacht melden:
 

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@nicehotbikini.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Volgende